Unghäst VM i Verden

Anna Svanberg och Bellman 1196 på Unghäst VM i Verden.